Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Multipli Sklerozlu Hastaların Ses Kalitelerinineğerlendirilmesi
 

Multipli Sklerozlu Hastaların Ses Kalitelerinineğerlendirilmesi

Doğan M., Koçak İ., Sarı M., Bağlam T., Yazıcı M., Şehitoğlu M., Midi İ.

Amaç: Çok değişik semptomlarla çeşitli bölümlere başvuran Multipli Skleroz (MS) hastalarının ses kalitelerini objektif ve subjektif yöntemlerle değerlendirerek, bu hastaların ses özelliklerinde sağlıklı bireylerden farklı bir bulgu olup olmadığını araştırmak amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: MS tanısı almış olan 27 hastanın sesleri “Multi-Dimensional Voice Program” (MDVP) ve subjektif yöntemlerle değerlendirilerek sonuçlar kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Ayrıca tüm hastaların videolarengoskostroboskopi muayeneleri yapılarak diğer ses analiz parametreleri ile ilişkileri değerlendirildi. Bulgular: Bu çalışmaya nöroloji bölümü tarafından MS tanısı konan 27 hasta alındı. Ses analizi sonucunda temel frekans değerleri 5 hastada yüksek ve 7 hastada düşük bulundu. "Jitter percent" 16 hastada yüksek iken "shimmer percent" 9 hastada yüksek olarak tespit edildi. Hastaların 11'inda NHR (gürültü harmonik oranı) değeri yüksek olup 7'sinde düşüktü. SPI (yumuşak fonasyon indeksi) değerleri ise 21 hastada yüksek ve 1 hastada düşük olarak değerlendirildi. Tüm hastaların VLS muayeneleri yapılarak SPI değeri yüksek olan hastaların kord vokallerinin posteriorunda tam kapanma olmadığı izlendi. Tartışma ve sonuç: MS'de klinik tablo ve hastalığın seyri oldukça çeşitlilik göstermektedir. Ses ve konuşma bozuklukları bu hastalarda tespit edilen bulgular arasındadır. Literatürde MS hastalarının ses kalitesini objektif yöntemlerle değerlendiren sadece bir çalışma bulunabilmiştir. MS hastalarındaki ses ve konuşma bozukluğu ile ilgili yayınlarda daha çok artikülasyon bozukluklarının araştırıldığı görülmüştür. Sunulan çalışma MS hastalarında seste güçsüzlük oranının fazla olduğunu göstermekte olup, bu bulgu ses analizi parametreleriyle de desteklenmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E85

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale