Tiroplasti Tip 1 Sonuçlarımız

Gürsel B., Yılmaz T., Özmen Ö., Elsürer Ç., Hoşal A.

Tiroplasti tip 1 vokal kordlar arasında açıklık kalmasına bağlı oluşan disfonilerin seçkin tedavisidir. En sık endikasyonu tek taraflı vokal kord paralizisidir. Sonuçların güvenilirliği, geri dönüştürülebilir olması, vokal kord yapısının, dolayısı ile mukozal dalganın bozulmayışı nedeniyle, kordlara injeksiyon yapılan diğer tekniklerden daha avantajlıdır. Ocak 2000- aralık 2004 tarihleri arasında tiroplasti tip 1 ameliyatı yapılmış olan 17 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. 24 ile 60 yaşları arasında 14 erkek, 3 kadın hastaya tiroplasti yapılmıştır. Unilateral vokal kord paralizisi nedeniyle opere edilen 16 hastanın preoperatif maksimum fonasyon zamanı (MFT) ortalama 4.44 sn (±0.51), postoperatif MFT 14.44 sn (±1.67) olarak bulunmuştur ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.0001). Bir hasta ise sulkus vokalis nedeniyle opere edilmiştir ve hastanın ses kalitesinde artış izlenmiştir. Tip 1 tiroplasti lokal anestezi altında kolayca uygulanabilen bir metot olmakla ses terapisiyle desteklendiğinde daha iyi sonuçlar alınmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E93

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale