Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » KBB Ve Göğüs Hastalıkları Pratiğinde Ekstraözofageal Reflü
 

KBB Ve Göğüs Hastalıkları Pratiğinde Ekstraözofageal Reflü

Külekçi M., Gültekin E., Develioğlu Ö., Yelken K., Aras G., Karaaltın B.A.

Amaç: Reflü semptomları ile KBB polikliniğine başvuran hastalar ile göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran hastaların reflü bulgu indeksleri (RBİ) arasındaki farkları belirlemek Metod ve bulgular: KBB ve göğüs hastalıkları polikliniğine reflüye ait semptomlarla başvuran 58 hastanın videostroboskopik kayıtları analiz edildi. Hastalar iki gruba ayrıldı. Birinci gruba öksürük ve dispne şikayetleri ile göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran 30 hasta, ikinci gruba ise ses kısıklığı, boğazda takılma ve yabancı cisim hissi ile KBB polikliniğine başvuran 28 hasta alındı. Her iki grubun, Belafsky ve Koufman tarafından geliştirilen reflü bulgu indeksleri (RBİ) karşılaştırıldı. Buna göre kayıtlar psödosulkus, ventriküler obliterasyon, eritem, vokal kord ödemi, yaygın larengeal ödem, posterior komissür hipertrofisi, granulom ve kalın endolarengeal mukus olup olmamasına göre skorlandı.Birinci grupta total RBİ skoru 143, ortalama 4.76 iken ikinci grupta total RBİ 178, ortalama 6.35 olarak bulundu. Sonuç: Ekstraözofageal reflünün birçok otolaringolojik ve pulmoner hastalığın oluşumunda önemli rolü olduğu için multidisipliner yaklaşım gereklidir, ancak hastalar öncelikle otolaringolojik semptomlar açısından sorgulanmalıdırlar.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E95

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale