Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Baş-Boyun Kanserli Hastalarda Nötron Tedavisi Komplikasyonları
 

Baş-Boyun Kanserli Hastalarda Nötron Tedavisi Komplikasyonları

Tulunay Ö., Perry D., Peshek B., Kim H., Küçük Ö., Ensley J., Jacobs J.

Amaç: Bu sunum, tedavilerinin bir parçası olarak nötron tedavisi uygulanmış olan baş-boyun kanserli hastalarda izlenen komplikasyonları incelemeyi amaçlamaktadır. Materyal-Metod: 1992 ve 2004 arasında çeşitli baş boyun kanserleri nedeni ile nötron tedavisi alan 94 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Bunlar arasında 9 oral kavite (%9.6), 12 orofarenks (%12.8), 50 tükrük bezi (%53.2), 4 tiroid (%4.2), 1 larenks (%1.1), 12 sinüs (%12.8), 1 hipofarenks (%1.1) ve 3 nazofarenks (%3.2) kanseri bulunmaktadır ve 15 (%15.9) yassı hücreli karsinom, 14 (%14.9) mukoepidermoid karsinom, 35 (%37.23) adenoid kistik karsinom, 5 (%5.3) anaplastik karsinom, 11 (%11.7) adenokarsinoma ve 11 (%11.7) diğer tipte karsinom yer almıştır. Hastaların 27sine (%28.7) eş zamanlı veya indüksiyon kemoterapi uygulanmıştır. Nötron ışınları 3 boyutlu konformal bir multirod yön verici sistemi bulunan hastane bazlı siklotrondan elde edilmiştir. Uygulanan medyan nötron dozu 12.7 NGy (3-20.4 NGy) ve foton dozu 48 Gydir (19.8-62.8 Gy). 22 hasta sadece nötron ışınları ile tedavi edilmişken, 72 hastaya hem nötron, hem de foton tedavisi verilmiştir. Ortalama takip süresi 22.4 aydır (1.3-100.4 ay). Sonuçlar: 27 (%62.7) hastada RTOG sınıflamasına göre evre 2 ile 4 arasında, akut veya geç komplikasyon izlenmiştir. Bu komplikasyonlar arasında maksiller veya mandibüler osteoradyonekroz (%9.6), karotis rüptürü (%1.1), ağır yumuşak doku nekrozu veya yara açılması (%10.6), orta-şiddetli trismus (%12.8), işitme kaybı (%4.3), vokal kord nekrozu (%1.1) ve göz komplikasyonları (%4.3) bulunmaktadır. Major komplikasyon gözlenen tüm hastaların eş zamanlı kemoterapi aldığı dikkat çekmektedir. Bu sonuçlar, yeni jenerasyon nötron akseleratörleri ile foton tedavisinde benzer oranlarda komplikasyon meydana geldiğini düşündürmektetir. Ayrıca, eş zamanlı kemoterapi bu komplikasyon oranlarını arttırmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E96

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale