Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Sigara Karsinojenleri İle Nf Kappa B Aktivasyonu
 

Sigara Karsinojenleri İle Nf Kappa B Aktivasyonu

Tulunay Ö., Abu-Gazaleh R., Hecth S., Ondrey F.

Nükleer transkripsiyon faktörü NF kappa B (NFkB), çeşitli inflammatuar stimuluslar tarafından aktive edilen bir erken cevap genidir. Yapısal NFkB aktivasyonunun yassı hücreli kanser gelişimi sırasında önemli role sahip olduğu düşünülmektedir. Sigarada bulunan bazı maddelerin üst aerodijestif sistemde hasar cevap genlerini aktive ettiği düşünülmektedir. Bunu araştırmak üzere, sigarada bulunan çeşitli karsinojenlerin NFkB üzerindeki etkilerini, orofarengeal kanser hücre serilerinde inceledik. Ca 9-22 orofarengeal kanser hücreleri 6-24 saat arasında değişen sürelerde, 1.0 µM, 2.5 µM ve 5.0 µM benzo[a]piren-diolepoksid (BPDE), 2.5 µM and 5.0 µM asetoksimetil-metilnitrozamine (AMMN) and 1.0 µg/ml, 2.5 µg/ml and 5 µg/ml sigara dumanı kondansatı (SDK) ile stimüle edilmişler ve 2xNFkB tanıma sekansı bulunan lusiferaz reporter genleri ile bu aktivasyon ölçülmüştür. Bu hücre kültürlerinde, her biri birkaç kez tekrarlanan deneyler sonucunda SDK ve BPDE ile 12 ve 24 saatlik stimülasyon ile NFkB aktivasyonu saptanmışken, AMMN veya AMMN ve esteraz karışımları ile herhangi bir aktivasyon gözlenmemiştir. BPDE ve SDK ile sağlanan bu aktivasyonun ise 10 µg/ml indometasin ile baskılanabildiği gözlenmiştir. Sonuç olarak, SDK ve BPDEnin sigaranın karsinogenez dahil olmak üzere üst aerodijestif sistemde sebep olduğu patolojilerde NFkB sistemi üzerinde etki göstererek rol oynadığı düşünülmektedir. Bu durumun sigara içmeye devam eden hastalarda tedavi başarısızlıklarına katkıda bulunması mümkündür. Indometasinin NFkB indüksiyonunu baskılayıcı etkisi bu hastalara yaklaşımda önemli rol oynayabilir ve bunun için ileri araştırmalara ihtiyaç vardır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E97

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale