Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Derin Boyun Kesisine Bağlı Ağır Larenks Travması:Kriko-Hiyoido-Epiglottopeksi İle Onarımı
 

Derin Boyun Kesisine Bağlı Ağır Larenks Travması:Kriko-Hiyoido-Epiglottopeksi İle Onarımı

Karasalihoğlu A., Taş A., Yağız R.

Bu çalışmada, intihar amacıyla boynunu kesen ve buna bağlı ağır larenks travması oluşan 71 yaşında bir erkek olgunun tedavisi sunulmuştur. Boyun kesisi, epigolotun tiroid kıkıdaktan tamamen ayrılmasına, tiroid kıkırdak laminalarında bir çok kırık oluşmasına ve supraglottik larenksin ciddi şekilde yaralanmasına neden olmuştu. Trakeotomi işlemini takiben, horizontal supraglottik larenjektomiye benzer rezeksiyon ve suprakrikoid parsiyel larenjektominin kriko-hiyoido-epiglottopeksi ile restorasyonun kombinasyonu şeklinde bir teknikle onarım uygulanmıştır. Ameliyat sonrası 17. gün dekanüle edilen hastaya takip eden günlerde gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle, genel anestezi altında mikrolarengoskopi prosedürüyle sol posterior kordektomi uygulandı. Ancak, yaklaşık bir hafta sonra antiödem tedavisine rağmen hastada yeniden solunum sıkıntısının gelişmesi ve indirekt larengoskopide endolarenksin ödemli izlenmesi nedeniyle tekrar trakeotomi uygulandı. Hasta yeterli psikiyatrik değerlendirme ve destek sağlandıktan sonra trakeotomili olarak post-operatif 53. gün taburcu edildi. Ameliyat sonrası 4. ayda dekanüle edilen hasta, ses, yutma ve solunum fonksiyonları açısından 10. aydaki kontrolünde de sorunsuzdu. Sonuç olarak, parsiyel larenjektomi tekniklerinin larenks travmasına bağlı ciddi supraglottik yaralanmaların onarımında iyi fonksiyonel sonuçları nedeniyle yararlı olabileceğini düşünmekteyiz.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E98

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale