Larengo-Farengeal Tüberküloz

Güneren S.

Tüberküloz dünyada özellikle gelişmekte olan ülkelerde gözardı edilmemesi gereken bir problemdir.Larengo-farengeal tüberkülozda seyrek karşılaşılan ,malign ve benign patolojilerle ayırıcı tanısı yapılması gereken bir hastalıktır.Disfoni ile gelen hastalarda akılda tutulmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E103

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale