Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Eş Zamanlı Septorinoplasti Ve Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlarımız
 

Eş Zamanlı Septorinoplasti Ve Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlarımız

Batman Ç., Tutkun A., İnanlı S., Sarı M., Bağlam T., Serin G., Yazıcı M.

Amaç: Septorinoplasti ile eş zamanlı endoskopik sinüs cerrahisi (ESC) uyguladığımız hastalardaki endikasyonları, tedavileri ve postoperatif sonuçlarımızı değerlendirdik. Hastalar ve Yöntemler: Kliniğimizde 2003 ve 2004 yılında ESC+septorinoplasti uyguladığımız toplam 45 hastayı inceledik. Postoperatif dönemdeki komplikasyonları inceledik. Hastaların preoperatif muayene bulguları ve paranazal sinüs tomografilerini postoperatif muayene bulguları ve tomografileriyle karşılaştırdık. Bulgular: Hastalarımızın 27’si kadın ve 18’i erkek hastadan oluşmaktaydı. Otuzdokuz hastaya açık rinoplasti, 6 hastaya kapalı rinoplasti tekniğini kullandık. Kronik sinüzit nedeniyle 28 ve nazal polipozis nedeniyle 17 hastaya operasyon uyguladık. Erken postoperatif dönemde 2 hastada hafif derecede periorbital amfizem, 4 hastada epistaksis gelişti. Takiplerde 3 hastada nazal pasajda sineşi ile karşılaşıldı. Hiçbir hastalarda major komplikasyonla karşılaşılmadı. Sonuç: Septorinoplasti ile eş zamanlı uygulanan ESC güvenli ve başarılı bir yöntemdir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E105

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale