Bilateral Brankial Fistül

Ersoy A., Öncel S., Çallı Ç., Eryiğit Ö., Eşki E., Coşgül T.

Branchial anomaliler kistler,fistüller ve sinüsler şeklinde karşımıza çıkar.Branchial kleft fistülleri az görülen gelişimsel anomalilerdir.Bilateral fistüller unilaterallere göre daha da nadirdir.Piriform sinüsten kaynaklanan traktın varlığı embriyolojik üçüncü veya dördüncü farengeal poşun persistansını gösterir.Fistül tractı tanısı sıklıkla bariumlu grafilerle konur.Dört tane lateral servikal cleft defekti tanımlanmıştır.En iyi açıklanan ikinci branchial kalıntılar branchial anomalilerin %95’ini oluştururlar.Branchial anomalilerin kalıntılarının kalan %5’inin çoğu birinci branchial kalıntılarla birlikte bulunmuştur,üçüncü ve dördüncü branchial anomaliler ise oldukça nadir görülürler. Bu makalede bilateral branchial cleft fistülü olan bir olgunun tanı ve tedavisini sunmayı uygun gördük.18 yaşındaki erkek hastada çocukluğundan beri boyunun her iki yanında akıntı mevcuttu.Çekilen bariumlu grafilerde ve kontrastlı boyun BT’de bilateral fistül tractı gösterildi.Fistüllerin piriform sinüse açıldığı gözlendi.Guide yöntemi uygulanarak fistül tractı total olarak eksize edildi.Hastanın postoperatif 6. ayı olup nüks izlenmedi.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E106

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale