Sinonazal Lenfomalar

Gökçeer T., Akkaynak Ç., Erden T., Toros S., Doğaner Ö.

Özet: Nazal kavite ve paranazal sinüsler, primer non-Hodgkin lenfoma (NHL) için oldukça nadir lokalizasyonlardır. Batıda NHL ‘ların sadece % 0,02- 2’si paranazal bölgeden başlar. Lenfomaların çoğu büyük B hücreli lenfoma olup, uzak doğu ülkelerinde T hücreli lenfomalar daha sıktır ve EBV ile ilişkilidir. Sinonazal lenfomalarda kesin bir tedavi protokolü oluşturulmamıştır. Evreleme için Ann Arborr ve TNM-AJCC ve Wollner sistemleri kullanılmaktadır. Bu makalede Ann Arbor’a göre IE, TNM evreleme sistemine göre de T4 olan; sağ nazal kaviteden kaynaklanarak orbita ve duraya yayılım gösteren primer NHL’li bir olgu sunulmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E107

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale