Sinonazal Lenfomalar

Gökçeer T., Akkaynak Ç., Erden T., Toros S., Doğaner Ö.

Özet: Nazal kavite ve paranazal sinüsler, primer non-Hodgkin lenfoma (NHL) için oldukça nadir lokalizasyonlardır. Batıda NHL ‘ların sadece % 0,02- 2’si paranazal bölgeden başlar. Lenfomaların çoğu büyük B hücreli lenfoma olup, uzak doğu ülkelerinde T hücreli lenfomalar daha sıktır ve EBV ile ilişkilidir. Sinonazal lenfomalarda kesin bir tedavi protokolü oluşturulmamıştır. Evreleme için Ann Arborr ve TNM-AJCC ve Wollner sistemleri kullanılmaktadır. Bu makalede Ann Arbor’a göre IE, TNM evreleme sistemine göre de T4 olan; sağ nazal kaviteden kaynaklanarak orbita ve duraya yayılım gösteren primer NHL’li bir olgu sunulmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E107

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale