Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Malleusun Greft Materyali Olarak Ossiküloplastide Kullanımı
 

Malleusun Greft Materyali Olarak Ossiküloplastide Kullanımı

Batman Ç., İnanlı S., Sarı M., Bağlam T., Serin G., Baylançiçek S., Yanık M.

Amaç: Bu çalışmada, kronik otitis media ameliyatında inkusu ve stapesi izlenmeyen hastalara malleusun greft materyali olarak direkt oval pencere üzerine yerleştirildiği ossiküloplasti tekniğinin klinik ve odyolojik sonuçlarını değerlendirdik. Hastalar ve Yöntemler: Kliniğimize 1988-2004 yılları arasında başvuran ve malleusun direkt olarak oval pencereye yerleştirilmesiyle ossiküloplasti uygulanmış olan 82 hastadan postoperatif takipleri düzenli olarak yapılan 51 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Malleusun intakt olduğu durumlarda malleus homogreftler, malleusun olmadığı ya da hasar gördüğü durumlarda kemikçik bankasından alınan malleus allogreftler remodelize edilip oval pencere üzerine yerleştirilmişlerdir. Bulgular: Yaşları 10-58 (ortalama 27,9) arasında değişen 23'ü erkek, 28'i kadın 51 hastanın 30'unun sağ kulağı, 21'inin sol kulağı opere edilmiştir. Olguların 34 tanesi daha önce opere olmamışken 17 tanesi aynı kulaktan operasyon geçirmiştir. 43 hasta kolesteatom nedeniyle opere edilirken, 6 hasta kronik otitis media, 1 hasta ise adheziv otitis media nedeniyle opere edilmiştir. Bir hasta ise kronik otitis mediaya bağlı gelişen fasiyal paralizi nedeniyle acil opere edilmiştir. 36 olguda malleus homogreft, 15 hastada kemikçik bankasından alınan malleus allogreft kullanılmıştır. Postoperatif hava-kemik aralığında preoperatif değerlere göre 20 dB ve üstü düşme sağlanan hasta sayısı 20 olarak bulundu. 15 hastada ise hava kemik aralığında bir değişme gözlenmedi ya da preoperatif değerlere göre daha fazla bir değerde bulundu. Hiçbir hastada total işitme kaybı ya da greftle ilgili bir komplikasyon izlenmedi. Sonuç: Kolesteatom ya da kronik otitis media nedeniyle kemikçik sistemde ileri derecede hasar görülen olgularda malleus homogreft ya da allogreft olarak oval pencereye direkt yerleştirildiğinde hem klinik hem de odyolojik olarak iyi sonuçlar elde edilebilir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E108

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale