Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Paranazal Sinüslerde Fibröz Displazi: Olgu Sunumu
 

Paranazal Sinüslerde Fibröz Displazi: Olgu Sunumu

Tutkun A., Öztürk Ö., Sarı M., Bağlam T., Serin G., Baylançiçek S.

Fibröz displazi etyolojisi bilinmeyen lokalize, selim bir kemik hastalığıdır. Patalojik olarak fibröz displazi normal kemik dokusunun yerine fibröz dokunun ve düzensiz kemik dokusunun yer almasıyla karakterizedir. Yavaş ilerlemesi nedeniyle semptomatik hale gelmesi yıllar sürer. Kraniofasiyal fibröz displazi en çok maksilla ve mandibulayı tutar. Paranazal sinüslerin tutulumu nadir görülür. Tanıda radyolojik görüntüleme yöntemleri önemli yer tutar. Bilgisayarlı tomografi hem tanıda hem de tedavi sonrası takiplerde son derece faydalıdır. Tedavi semptomatik olgulara önerilir ve tedavi seçeneği cerrahidir. Bu çalışmada 1 yıldır başağrısı ve sol yanakta şişlik şikayetiyle başvuran 17 yaşındaki kız hasta sunulmaktadır. Ayrıca hastanın son günlerde başlayan yüzde uyuşma ve ara ara sol gözde ışık çakması şikayetleri mevcuttu. Özgeçmiş ve soygeçmişinde herhangi bir özellik yoktu. Yapılan muayenesinde sol infraorbital bölgede şişlik ve sol timpanik membranda retraksiyon mevcuttu. Nörolojik ve oftalmolojik muayeneleri de dahil olmak üzere diğer muayeneleri doğaldı. Çekilen paranazal sinüs tomografisinde sol maksiller sinüsü dolduran, etmoid ve sfenoid sinüse uzanan homojen kemik dansitesinde kitle görüldü. Hastaya genel anestezi altında radikal antrostomi uygulandı ve sol maksiller sinüsü dolduran sert çamur kıvamında fibrooseöz kitle eksize edildi. Ayrıca endoskopik yaklaşımla mevcut kitlenin etmoid ve sfenoid sinüse olan uzanımları da eksize edildi. Patoloji raporu fibröz displazi olarak rapor edildi. Hastanın yüzde uyuşma ve vizüel problemleri düzeldi. 1 yıllık takip sonrası hastada lokal nüks ya da şikayetlerin tekrarlaması görülmedi.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E109

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale