Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Şikayetine Yaklaşım
 

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Şikayetine Yaklaşım

Balkan E., Derin A., Turhan M., Salcan S., Bostancı A.

Dengesizlik çok önemli bir halk sağlığı problemidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün yaptığı çalışmalardan elde edilen verilere göre tüm yaş gruplarında “dengesizlik” birinci basamak hekimlere başvuru şikayetleri sıklığında dokuzuncu sıradadır. 65-75 yaşları arasında üçüncü en sık, 75 yaş üzerinde ise en sık hekime müracaat sebebidir. Bu kadar sayıda insanı etkileyen ve önemli ekonomik ve sosyal kayba sebep olan hastalarla ilgili uygun tedavilerin düzenlenmesinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemi açıktır. Anketimizin amacı önemli bir halk sağlığı problemi olan dengesizlik-baş dönmesi yakınmasında toplumun tedavi hizmetleri için I. basamak sağlık hizmetlerini tercih etme oranı, I. basamak sağlık hizmeti veren pratisyen hekimlerin de baş dönmesi konusunda bilgilerinin yeterliliğini araştırmaktır. Ağustos-2004 yılında Antalya merkez bölgesinde çalışan pratisyen hekimler anket sorularını cevaplamışlardır. Çalışmaya 334 pratisyen hekimin bulunduğu Antalya Merkezinde rastgele örnekleme ile seçilen 72 hekim dahil edildi. Ankete göre 1. basamak sağlık hizmetlerine günde ortalama 2 hasta baş dönmesi şikayeti ile başvurmaktadır. Pratisyen hekimlerin %98 oranında (60 kişi) sorusuna < EVET> cevabı vermiştir. Sonuç olarak birinci basamak sağlık hizmeti veren pratisyen hekimlerin toplumda sık karşılaşılan baş dönmesi şikayetine yaklaşım konusunda belirgin eksiklikleri vardır ve bunların tamamlanması II. ve III. basamak sağlık hizmetlerinde yoğunlaşan bu hastaların bir önceki basamakta tanı ve tedavilerinin sağlanması ile daha hızlı tedavi olmaları ve dolayısıyla daha çabuk eski sağlıklarına kavuşarak işlerine başlamaları sağlanacaktır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E113

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale