Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Koklear İmplantasyonda Nucleus 24 Esprit3g Uygulanan Hastaların Eğitim Ve Takip Sonuçları
 

Koklear İmplantasyonda Nucleus 24 Esprit3g Uygulanan Hastaların Eğitim Ve Takip Sonuçları

Özbilen S., Göksu N., Kemaloğlu Y., Bayramoğlu İ., Gökmen S., Bayazıt Y., Altınyay Ş., Gündüz B.

Giriş: Bu çalışmada, merkezimizde Kİ (koklear implant) ameliyatı yapılmış olan hastaların eğitim ve takip sonuçlarını incelemesi amaçlandı. Materyal ve metod: Kliniğimizde,Temmuz 2002 ve Mart 2005 tarihleri arasında opere edilip, Odyoloji Bilim Dalında eğitim ve programlamaları açısından takip edilen ileri veya çok ileri derecede sensorinöral tip işitme kaybı olan 20 hastanın (11 kız, 9 erkek) klinik bilgileri retrospektif olarak değerlendirildi. Toplam 20 hastadan, en az 6 aydır eğitim takibini yaptığımız 11 hasta çalışmaya dahil edildi. Çocuk hastalara, implantasyon öncesinde Denver GTT ve ÇİAT uygulandı. Erişkin, postlingual hastaların iletişim becerileri test edildi. Operasyon sonrası 1. ayda Kİ’ın dış parçaları takılarak ilk programları yapıldı ve işitsel rehabilitasyonlarına başlandı. Programlamada ACE konuşma stratejisi kullanıldı. Sonuç: Hastaların 2’si hariç, diğer 9’unda koklea normal anatomik gelişimini tamamlamıştı. Bir hastada kokleada kısmi ossifikasyon, diğerinde pendred sendromu mevcuttu. Kİ uygulaması sonrası, en az 6 ay eğitimsel takibini yaptığımız 11 hastanın sonuçları şu şekildeydi: Çocukların (n=6), 2’si işitsel anlama, 2’si çevre - insan sesini ayırt etme, 1’i kelime ve cümle ayırt etme, 1’i sesin özelliklerini tanıma ve ayırt etme aşamasında. Ergenlerden (n=3), 1’i telefonla basit konuşmaları takip etme, 1’i karşılıklı iletişim kurabilme ve diğeri de kelime-cümle ayırt etme düzeyine geldi. Erişkinler (n=2) telefonla basit konuşmaları takip etme aşamasındadır.Yorum: KI adayı seçiminde, hastanın otonörolojik, psikolojik ve odyolojik değerlendirilmelerinin yanı sıra rehabilitasyon sonuçlarını temelden etkileyen lisan değerlendirmelerinin ağırlıklı yapıldığı eğitimsel kriterlerin de göz ardı edilmemesi gereklidir. Bu faktörler ışığında, iyi seçilmiş ve rehabilitasyonu yapılmış olan hastalarda, KI operasyonu sonrasında azami fayda sağlanabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E115

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale