Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Parotis Yineleyen Pleomorfik Adenomları
 

Parotis Yineleyen Pleomorfik Adenomları

Güneri A., Sütay S., Sarıoğlu S., Erdağ T., İkiz A., Ecevit M., Avinçsal M.

Parotisin en sık görülen benign tümörü olan pleomorfik adenomun yetersiz rezeksiyonu sıklıkla tümor yinelemesine neden olur. Yineleyen pleomorfik adenomun tedavisi özellik gösterir. Son 15 yılda kliniğimizde parotis pleomorfik adenomu nedeniyle tedavi edilen 66 hasta geriye dönük incelenmiş ve yineleyen pleomorfik adenom nedeniyle revizyon cerrahi uygulananlar değerlendirilmiştir. Saptanan 3’ü kadın, biri erkek toplam 4 hastada, daha önce uygulanan yetersiz cerrahi girişimler sonucu tümör yinelemesinin geliştiği gözlenmiştir. Bu çalışmada ilk cerrahilerinden ortalama 9 yıl sonra yinelemenin geliştiği 4 hastadaki klinik, radyolojik ve cerrahi özellikleri ile izlem sonuçlarına yer verilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E117

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale