Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Baş-Boyun Mukozal Malign Melanomlu Dört Olgunun Sunumu
 

Baş-Boyun Mukozal Malign Melanomlu Dört Olgunun Sunumu

Tutkun A., İnanlı S., Özdemir N., Sarı M., Bağlam T., Yazıcı M.

Mukozal malign melanomlar otolaringolojide seyrek görülen kötü prognozlu tümörlerdir. Tüm mukozal malign melanomların %0.5 ile %2’si baş boyun bölgesinde yerleşmiştir. Baş boyun bölgesinde en sık nazal kaviteyi daha az olarak da oral kaviteyi tutar. Genel olarak şüphelenilen her lezyondan biyopsi alınmalı ve malignite açısından araştırılmalıdır. Bu tümörlerin güvenilir tanısında immünhistokimyasal metodlar kullanılır. Seyrek olmalarına rağmen agresif seyirleri ve kötü prognozları sebebiyle erken evrede saptamaya çalışılmalıdır. Mukozal malign melanomların primer tedavi yöntemi cerrahidir. Cerrahi tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda radyoterapi uygulanabilir fakat radyoterapi yalnız başına hastalığın lokal kontrolünde etkili olsa da tamamen ortadan kaldırmada yetersizdir. İmmünoterapi son yıllarda tedavide kullanılmaya başlamıştır. Bu yazıda 1989 ile 2004 tarihleri arasında Marmara Üniversite Hastanesinde mukozal malign melanom sebebiyle takip edilen dört olgu sunuldu. Hastaların semptomları, tanıları, tedavileri ve prognozları değerlendirildi. Olgularımızdaki mukozal malign melanomlar iki hastada nazal bölgede, bir hastada orta kulakta ve diğer hastada nazofarenkste lokalizasyon gösteriyordu. Olguların tümü tüm tedavilerine rağmen 5 yıl içinde kaybedildi.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E120

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale