Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Tonsillektomi Uygulmş Olgulrd Postoperatif Topikal Kloroben Sprey Uygulmsnn Postoperatif AğrıVe Oral Alım Üzerine Etkisi
 

Tonsillektomi Uygulmş Olgulrd Postoperatif Topikal Kloroben Sprey Uygulmsnn Postoperatif AğrıVe Oral Alım Üzerine Etkisi

Coşkuner T., Ünver Ş., Aydın E., Özkırış M.

ÖZET Amaç: Tonsillektomilerde postoperatif topikal kloroben sprey uygulanmasının postoperatif dönemde oluşabilecek ağrı ve oral alım üzerine etkisi araştırıldı. Materyal metod: 30 çalışma ve 30 kontrol olmak üzere toplam 60 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaşları 6-15 arasında (ortalama 9.07±3.34) değişiyordu. Çalışma grubundaki hastalara postoperatif 6. saatte başlamak üzere, her bir peritonsiller bölgeye 2.5 ml olmak üzere toplam kloroben sprey ile birlikte oral antibiyoterapi ve analjezik süspansiyon, kontrol grubundaki hastalara ise oral antibiyoterapi ve analjezik süspansiyon verildi. Daha sonra her iki grup, postoperatif (6.saat., 12. saat, 18. saat, 24. saat, 36. saat ve 48. saat) ağrı parametreleri ve oral alım bakımından istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: İki grup arasında postoperatif 15 dk.’daki ve 1.saatteki ağrı skorları kontrol grubunda çalışma grubuna göre anlamlı derecede düşüktü (P<0.05). Bu değerler postoperatif 15.dk için istatistiksel olarak anlamlılık taşırken 1. saat için anlamlı değildi. Postoperatif 4. saatteki ağrı skoru çalışma grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük bulundu (P<0.05 ). Postoperatif 12. ve 16. saatlerdeki ağrı skorları çalışma grubunda daha düşük bulundu, fakat istatistiksel olarak anlamlılık taşımıyordu.Postoperatif 24.saat’teki ağrı skoru ise çalışma grubundaki hastalarda kontrol grubundaki hastalara göre , istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olarak düşük saptandı (P<0.01). Sonuç: Tonsillektomi yapılan olgularda postoperatif topical kloroben sprey uygulanmasının özellikle 24. saat’deki ağrıyı belirgin olarak azalttığını tespit ettik.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E121

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale