Castleman Hastalığı:Olgu Sunumu

Akın İ., Hücümenoğlu S., Ceylan T., Karcı Ş.

Castleman hastalığı, etyolojisi bilinmeyen, iyi huylu lenfoproliferatif bir hastalıktır. Baş boyunda asemptomatik soliter bir kitle ile karşımıza çıkabilir. Histolojik olarak hyalen vasküler ve plazma hücreli olmak üzere iki tipi vardır. Kesin tanı histopatolojik inceleme ile konur. Hyalen vasküler tipte tek odaklı kitlenin tam olarak çıkarılması kür sağlarken, çok odaklı plazma hücreli tipte multidisipliner yaklaşım gerekmektedir. Otuz sekiz yaşında erkek hastada boyun sol supraklaviküler bölgede solid, fikse olmayan bir kitle saptandı. Kitlenin total eksizyonu sonrası yapılan histopatolojik incelemede hyalen tip Castleman hastalığı tanısı kondu. İki yıllık takipte olan hastada nüks saptanmadı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E123

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale