Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kontrollü Ve Kontrolsüz Tip 2 Diabetes Mellitusun İşitme Üzerine Etksnn Otoakustik Emisyon Ölçümlrile Değerlndrlms
 

Kontrollü Ve Kontrolsüz Tip 2 Diabetes Mellitusun İşitme Üzerine Etksnn Otoakustik Emisyon Ölçümlrile Değerlndrlms

Özturan O., Erdem T., Bayındır T., Uzel E., Sarı R.

GİRİŞ: Diabetes mellitus (DM)’un işitme sistemi üzerine olan etkileri uzun zamandan beri tartışılagelmiştir. Hem Tip 1 hem de Tip 2 DM’da görülen işitme kaybı bilateral progresif sensörinöral işitme kaybıdır. Bu, lokalize mikroanjiopati, nöronal dejenerasyon ya da diabetik ensefalopati ile ilişkili olabilir. Bu patolojik değişikliklerin glukoz metabolizmasındaki dengesizlik ve serbest oksijen radikallerinin hiperaktivitesi ile ilişkili mekanizmalara bağlı olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada amacımız, işitmesi normal (işitme eşiği 30 dB’in altında) Tip II DM’lu hastalarda metabolik kontrolün subklinik işitme kaybı üzerine olan etkisinin otoakustik emisyon ölçümleri ile değerlendirilmesidir. MATERYAL VE METOD: Çalışmaya yaşları 30-50 arasında (ortalama 44,7) değişen diabeti kontrol altında olan (12 hasta, 24 kulak) ve olmayan (13 hasta, 25 kulak), 13’ü kadın ve 12’si erkek toplam 25 hasta dahil edildi. Olguların rutin KBB muayeneleri yapılarak, HgA1C seviyeleri ölçüldü. HgA1C seviyeleri göz önüne alınarak 2 gruba ayrıldı (Grup 1: Kontrollü diabet, Grup 2: Kontrolsüz diabet). OAE ölçümleri (DPOAE ve TEOAE) toplam 45 kulakta yapıldı. İstatistiksel analiz independent samples t-testi ile yapıldı. Her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05). SONUÇ: Çalışmamızda elde edilen sonuçlarla Tip II DM’lu hastalarda metabolik kontrolün kulaktaki işitme kaybı üzerine istatistiksel olarak anlamlı etkisinin olmadığı düşünüldü.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E124

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale