Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Nadir Görülen Kronik İnflamatuar Bir Hastalık: Kimura Hastalığı
 

Nadir Görülen Kronik İnflamatuar Bir Hastalık: Kimura Hastalığı

Tuncer Ü., Yazıcı D., Ergin M.

Kimura hastalığı, etyolojisi belli olmayan nadir kronik inflamatuar bir hastalık olup, genellikle 20 ila 30 yaş arası Asyalı erkeklerde görülür. Sıklıkla baş boyun bölgesinde görülür ve özellikle subkutan dokuyu, major tükrük bezlerini ve lenf nodlarını tutar. Bu olgu sunumunda, yaklaşık 10 yıldır boyunda, özellikle retroauriküler bölgede ve posterior servikal bölgede şişlik şikayeti olup, kliniğimize başvurmadan önce antituberküloz tedavi alan ve kitlesi ortaya çiktıktan 1 sene sonra nefrotik sendrom geçiren 23 yaşında erkek hasta ele alınmıştır. Kliniğimizde hastanın kitlesinden biyopsi yapıldı ve histopatolojik inceleme kimura hastalığı olarak rapor edilmesi üzerine sistemik steroid tedavisi verildi, hastanın kitlesinde belirgin gerileme olduğundan cerrahi uygulanmadı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E125

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale