Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Palatal Myoklonusun Neden Olduğu Objektif Tinnitusta Botulinum Toksini Uygulaması
 

Palatal Myoklonusun Neden Olduğu Objektif Tinnitusta Botulinum Toksini Uygulaması

Turhan A., Balkan E., Derin A., Bostancı A.

Palatal myoklonus palatal kasların (tensor ve levator veli palatini, tensor timpani) hızlı ve tekrarlayan kontraksiyonlarına neden olan bir hastalıktır. Objektif tinnitusu olan hastalarda tanıda mutlaka palatal miyoklonus düşünülmelidir. Bunun için tinnitus şikayeti ile başvuran hastada mastoid proses, boyun ve orbitanın oskültasyonu fizik muayenenin bir parçası olmalıdır. Palatal kas hareketlerinin görülmesi tanıda şart değildir. Çünkü ağzın açılması ile bu hareketler inhibe olabilir. Ancak nazal endoskopi ile nazal kaviteden yumuşak damak hareketlerinin periyodik kasılmalarının görülmesi tanı için önemli bir bulgudur. Palatal myoklonusun tedavisinde medikal ve cerrahi tedavi seçenekler vardır. Medikal tedavide fenitoin, karbamazepin ve valproik asit ile başarılı sonuçlar literatüre girmiştir. Cerrahi tedavide ise tensor veli palatini ve tensor timpani tendonlarının kesilmesi ve tensor veli palatini tendonun yapıştığı hamulusun disloke edilmesi seçenekler arasındadır. Son zamanlardan botulinum toksini uygulaması bu hastalığın tedavisinde başarılı bir şekilde yerini almıştır. Kliniğimize sol kulağında objektif tinnitus şikayeti ile başvuran 52 yaşındaki bayan hastamızın endoskopisinde ipsilateral tinnitus ile senkronize periyodik yumuşak damak hareketleri saptandı. EMG’sinde de uyumlu kayıtlar aldığımız hastaya levator veli palatini, tensor veli palatini ve tensor timpani kaslarına sırasıyla 10 IU, 10 IU ve 5 IU olmak üzere toplam 25 IU Botulinum toksini uygulandı.İşlemden 1 gün sonra tinnitus şikayeti tamamen kaybolan hasta halen 4. ayında takibimizdedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E138

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale