Rinoserebral Mukormikoz

Akçalı Ç., Soylu L., Paydaş S., Tuncer Ü., Uğuz A., Kara E., Aydoğan L.

Rinoserebral mukormikoz zygomycetes grubu mantarların neden olduğu, paranasal sinüs ve santral sinir sistemi tutulumu ile giden, agresif, invaziv bir enfeksiyondur. Esas olarak immunsuprese hastalarda görülür. Erken tanı ve tedavi hastanın sağ kalımını etkileyen en önemli faktördür. Bu çalışmada kliniğimizde opere edilen yaşları 8-72 arasında değişen 19 hastanın sonuçları retrospektif olarak tarandı. Bu hastalardan 11 (%58)’i kaybedilirken, 8(%42)’i şifa ile izlenmektedir. Sonuç olarak mukormikoz tedavisinin vazgeçilmezi cerrahidir. Erken cerrahi müdahale sağ kalım açısından büyük önem taşımaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E141

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale