Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Down Sendromlu Çocuklarda İşitme Kayıpları Ve Orta Kulak Patolojileri
 

Down Sendromlu Çocuklarda İşitme Kayıpları Ve Orta Kulak Patolojileri

Özçağlar H., Öztürk E., Turhan M., Mıhçı E., Taçoy Ş.

Down sendromu veya trizomi 21, her 1000 canlı doğumdan 1’inde görülen konjenital bir anomalidir. Down sendromunda anomalinin getirdiği sorunlar nedeniyle orta ve ileri düzeylerde entelektüel yetersizlikler olmaktadır. Mental retardasyon bu sendromdaki en önemli bulgulardan biridir. Down sendromunda mevcut mental retardasyona ek olarak lingual gelişimi olumsuz yönde etkileyecek orta kulak patolojileri ve işitme kayıplarının varlığı bu bireylerin sosyal ve entelektüel gelişimlerini daha da yetersiz hale getirmektedir. Down sendromlu bireylerin yarısı veya daha fazlasında işitme kayıpları görülmektedir. Sinirsel tip işitme kayıpları nadir görülür. İletim tipi işitmek kayıpları ise asıl gözlenen işitme kaybı tipidir. Özellikle çocukluk çağındaki her hastada olduğu gibi, Down sendromulu çocuklarda da tedavi edilebilir işitme kayıplarının erken tanı ve tedavisi çok önemlidir. Aralık 2002-Nisan 2004 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.’da ilk tanı almasından itibaren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi A.D.’na refere edilen 37 çocuğun kulak burun boğaz muayeneleri, odyolojik incelemeleri (akustik empendans, otoakustik emisyon, uyarılmış işitsel beyin sapı potansiyelleri ve uygun hastalarda saf ses odyogram) yapılmıştır. Hastaların %70’inde çeşitli derecelerde iletim tipi işitme kaybı, %3’ünde total işitme kaybı saptanmıştır. Çalışmamızda kliniğimizde Down sendromlu çocukların tanı ve tedavisinde elde ettiğimiz kulak burun boğaz muayenesi ve odyolojik bulgular sunularak bu sendromla başvuran hastaların takibinde dikkat edilecek önemli noktalar ve çıkabilecek olası problemler tartışılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E142

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale