Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Olgu Sunumu: Akciğerin Küçük Hücreli Karsinomunun Parotis Bezi Metastazı
 

Olgu Sunumu: Akciğerin Küçük Hücreli Karsinomunun Parotis Bezi Metastazı

İnanlı S., Sarı M., Serin G., Baylançiçek S., Çelikel Ç.A.

Akciğerin küçük hücreli karsinomu sık görülen ve yüksek malin karakterli neoplazmlardır ve bu neoplazmlar klinikte erken dönemde tüm vücuda yayılımla karakterizedir. Sık görülen bu metastatik dokular karaciğer, lenf nodları, kemik, beyin, adrenal bezler, deri, böbrek ve pankreastır. Parotis bezine metastaz ise sık karşılaşılan bir durum değildir. Bu yazıda erken dönemde parotis bezine metastaz yapan ve parotis kitlesi ile prezente olan olguyu sunduk. Elliüç yaşında erkek hasta parotis bölgesinde yaklaşık iki ay önce oluşan ve büyüyen ağrısız kitle ile birlikte kulaklarında ve dudaklarında morarma ile başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde sağda mandibula angulusu arkasında, parotis lojunda yarı mobil kitle saptandı. Hastanın kontrastlı boyun tomografisinde sağda parotis bezi yüzeyel lobunda 30x30x40 mm boyutlarında, sağda parafaringeal alanda 20x20x22 mm boyutlarında ve sağda anterior servikal zincirde 20x20x20 mm boyutlarında kitle lezyonları belirlendi. Hastanın akciğer taraması için çekilen kontrastlı toraks tomografisi incelemesinde sağda apekste mediastene invaze olan kitle lezyonu saptandı. Tanı için uygulanan tru-cut biyopsi incelemesi sonucu küçük hücreli karsinom ile uyumlu geldi. Parotisteki kitleye yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisinin (İİAB) histopatolojik inceleme sonucuda küçük hücreli akciğer karsinom metastazı olarak sonuçlandı. Hastaya 4 kür Cisplatin ve Etoposid kemoterapisi ve mediasten bölgesine radyoterapi uygulandı. Daha sonra takipler sırasında multiple beyin metastazı saptanınca tüm beyin alanına palyatif radyoterapi uygulandı. Hasta tanı zamanından yaklaşık 15 ay sonra multiple metastazlar sonucu kaybedildi.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E144

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale