Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Olgu Sunumu: Akciğer Kanserinin İnfratemporal Bölge Metastazı İle Prezentasyonu
 

Olgu Sunumu: Akciğer Kanserinin İnfratemporal Bölge Metastazı İle Prezentasyonu

Tecimer T., İnanlı S., Kaya H., Sarı M., Serin G., Baylançiçek S.

Akciğer kanseri insanlarda en sık karşılaşılan kanserdir ve sıklıkla beyin ve kemik metastazları yapar. İnfratemporal fossa metastazı ise nadir görülür ve temporomandibuler eklem dislokasyonu ile prezentasyonu ile ilgili yayına rastlanılmamıştır. Bu olguda akciğer kanserinin çok nadir olarak görülebilen infratemporal fossa metastazı ile prezentasyonu sunuldu. Sağda mandibula dislokasyonu ile diş hekimine başvuran 70 yaşında erkek hastanın sağda temporomandibuler eklem üzerinde yaklaşık 4 cm’lik kitle saptanmış. Hastanın temporomandibuler eklem MR incelemesinde sağda infratemporal fossa’da 45x35x30 mm boyutlarında, mandibula kondilinde destrüksiyona neden olan ve temporomandibular eklem boşluğunu dolduran kitle saptanmış. PA akciğer grafisi normal olarak değerlendirilmiş. Yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi sonucu ameloblastom ile uyumlu gelince hasta kliniğimize başvurdu. Hastaya parsiyel mandibulektomi ve total parotidektomi uygulandı. Kitle mandibula kondilini destrükte edip parotis derin lobuna yapışık izlendi. Postoperatif histopatolojik incelemesi squamöz hücreli karsinom metastazı olarak bildirildi. Hastanın primer tümör taraması için çekilen kontrastlı toraks tomografisi incelemesinde yaklaşık 4x4 cm boyutlarında sağ ana bronşu çevreleyen hiler kitle lezyonu saptandı. Bronkoskopi uygulandı ve histopatolojik incelemesi squamöz hücreli karsinom olarak sonuçlandı. Göğüs cerrahisi tarafından sağ üst lobektomi uygulandı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E145

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale