Nazal Tampon Bakteriyemi

Döner F., Yarıktaş M., Tüz M., Yasan H., Küçükkaya R.

Amaç:Septoplasti sonrası burun içine antibiyotik emdirilmiş ekstrafor tampon konan ve antibiyotik profilaksisi uygulanan hastalarda venöz kan kültürü alınarak bakteriyemi riskini saptamaktır. Hastalar,yöntemler:Bu çalışmada septoplasti ameliyatı sonrası nazal tampon uygulanan 30 erkek, 11 kadın ve yaşları (19-57) arasında olan toplam 41 hasta dahil edildi.On üç hastaya septoplasti ile birlikte konka rezeksiyonu,8 hastaya septoplasti ile birlikte endoskopik sinüs cerrahisi (ESC) yapıldı.Hastalardan kan kültürü için ameliyat öncesi ve ameliyattan sonraki ikinci günde tamponlar boşaltılmadan önce venöz kan örnekleri alındı.Antibiyotik emdirilmiş ekstrafor tamponlar ameliyatın sonunda her iki nazal kaviteye yerleştirildi ve ameliyattan sonraki ikinci günde boşaltıldı. Her hastaya ameliyattan sonra 10 gün antibiyotik profilaksisi uygulandı. Bulgular:Tamponlar boşaltıldıktan sonra 41 hastanın 2 ‘sinde (%4.8) venöz kan kültüründe üreme oldu.Bu olguların hiçbirinde klinik olarak enfeksiyon bulgu ve belirtileri yoktur.Ameliyattan önce hiçbir hastanın venöz kan kültüründe üreme olmadı.Septoplasti + ESC yapılan bir hastada koagulaz negatif Stafilokokus aureus,septoplasti yapılan diğer hastada Pseudomanas auriginasa üredi. Sonuç:Sosyo-ekonomik nedenlerle antibiyotikli ekstrafor tampon uygulanan hastalarda mümkün olduğunca burun tamponları kısa süreli tutulmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P1

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale