Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Sekonder Rinoplastide Konkal Kartilaj Kullanımı
 

Sekonder Rinoplastide Konkal Kartilaj Kullanımı

Yaşar H., Özkul H., Verim A., Kökten N., İlhan A., Dereci G.

Konkal kartilaj özellikle sekonder ve revizyon rinoplasti vakalarında greft elde edilmesi için sıklıkla kullanılan bir kaynaktır.Greft kaynağının ameliyat sahasına yakınlığı, postop herhangi bir deformiteye sebep olmaması ve morbiditesinin kostal kartilaja oranla daha az olması tercih nedenidir.Konkal kartilaj kesilerek veya suturlerle istenilen şekle sokulabilir ve çeşitli amaçlarla kullanılabilecek greftler elde edilebir. Saddle nose deformitesi buruna travma alınması veya iatrojenik olarak septum cerrahisi sonrası gelişebilen bir durumdur.Bu deformite açık teknik rinoplasti ile nasal dorsumun konkal kıkırdak veya kostal kıkırdak ile augmente edilmesi ile düzeltilebilir.Yine primer rinoplastiler sonrası gelişen deformitelerde septal kıkırdak önceki cerrahide kullanıldığı için sekonder cerrahide kostal veya konkal kıkırdak augmentasyon amacı ile kullanılabilir.Posterimizde 2004 yılı içinde kliniğimizde yapılan ve konkal kartilaj grefti ile augmentasyon rinoplasti yapılan vakalardan örnekler verilerek deformitelerin ve kullanılan tekniğin ve literartürde var olan tekniklerin ,intraoperatif fotoğraflar eşliğinde tartışılması amaçlandı

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P3

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale