Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Larenks Kanseri Nedeniyle Opere Olan Hastaların Psikolojik Semptom Dağılımının İncelenmesi
 

Larenks Kanseri Nedeniyle Opere Olan Hastaların Psikolojik Semptom Dağılımının İncelenmesi

Karasalihoğlu A., Taş A., Uzun C., Yağız R., Taş M., Giran S.

Bu çalışmanın amacı, larenks kanseri nedeniyle parsiyel larenjektomi (PL) veya total larenjektomi (TL) uygulanmış hastaların psikolojik semptom dağılımını incelemek ve normal sağlıklı bireylerle karşılaştırmaktır. Çalışma kapsamına TL (41 olgu) veya PL (22 olgu) uygulanmış hastalar alınmıştır. Ayrıca, yaş, cinsiyet ve sosyo-kültürel durum bakımından olgularla benzer 20 sağlıklı bireyden kontrol grubu oluşturuldu. Hastaların ameliyat sonrası poliklinik takiplerinde, belirti tarama testi olan SCL-90 R (Symptom Check List-90 Revised) ile psikolojik semptomlarının dağılımları incelenmiştir. Bu psikolojik tarama testi ile “somatizasyon, obsesyon, kişiler arası ilişkilerde duyarlılık, depresyon, anksiyete, öfke-düşmanlık, fobik anksiyete, paranoid düşünce, psikotik belirtiler, ek ölçek ve genel semptom indeksi” yönünden tarama yapılmıştır. Çalışmaya okur-yazar ve gönüllü olan olgular alındı ve test kendileri tarafından doldurulmuştur. Olgulara test yapılma zamanı ameliyat sonrası ortalama 20.6 ay (10-86 ay) dır. Olguların 59’u erkek 4’ü kadındır. Gruplar arası karşılaştırmada TL’li hastaların kontrol grubuna göre, “kişiler arası ilişkilerde duyarlılık, depresyon, öfke-düşmanlık, fobik anksiyete ve genel semptom indeksi”nde anlamlı daha yüksek skorlara sahip olduğu saptandı (p<0.05). Parsiyel larenjektomili hastalar TL’li hastalardan daha düşük, kontrol grubundan ise daha yüksek skorlara sahipti. Ancak, PL’li hastalar kontrol grubuna göre sadece “öfke-düşmanlık” semptomunda anlamlı yüksek skora sahipti (p<0.05). Bu çalışmanın bulguları TL veya PL uygulanan hastalarda psiko-sosyal dezavantajların yoğun olarak yaşandığını ve operasyondan uzun zaman sonra bile devam ettiğini göstermektedir. Bu yüzden larenks kanseri nedeniyle TL veya PL yapılmış hastalara operasyon sonrası psikolojik destek sağlanmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P5

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale