Maksiller Sinüste Ektopik Molar Diş

Gedikli O., Aktaş E., Teker A., Altun H., Ceran M.

Olgu Sunumu: Burun içi ve maksiller sinüslerde ektopik diş nadir olarak görülür. Tanı klinik ve radyolojik muayene ile kolaylıkla konur. Nazal diş ayırıcı tanısı radyoopak yabancı cisimler; rinolit; sifiliz nedeniyle oluşan inflamatuar lezyonlar; tüberküloz; kalsifikasyon içeren fungal enfeksiyonlar; hemanjiom, osteom, kalsifiye polip, enkondroma, ve dermoid gibi benign lezyonlar; kondrosarkom, osteosarkom gibi malign lezyonlardır. Dişin ektopik yerleşimine göre tedavide geleneksel ya da endoskopik yaklaşimlardan yararlanabilinir. Olgumuz 30 yaşında bir erkek hasta olup baş ağrısı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Hastanın çekilen paranasal bilgisayarlı tomografisinde sağ maksiller sinüs lateral duvarında 1 cm çaplı kemik dansitesinde kitle olduğu görüldü. Caldwell-Luc operasyonu ile kitle alındı. Klinik izlemde iki hafta sonra hasta asemptomatik olarak değerlendirildi. Maksiller sinüzit semptomları ile gelen hastalarda etiyolojide ektopik molar diş akılda tutulmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P8

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale