Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Somlu Okul Çocuğu Ve Erişkin Hastaya Yaklaşım Ve Sonuçlarımız
 

Somlu Okul Çocuğu Ve Erişkin Hastaya Yaklaşım Ve Sonuçlarımız

Şan İ., Alataş N., Yetkin A., Kar M., Korkmaz B.

Çalışmaya 2003-2004 tarihleri arasında kliniğimize başvuran 22 hastalık özel bir grup dahil edildi. Hastaların 8 (%36.4) kız, 14'ü (%63.6) erkekti. Yaş ortalaması 16±13,9 idi. Hastaların 10'una (%45.5) paparella tip 1, 5'ine (%22.7) paparella tip 2, birine (%4.5) grommet, 6'sına (%27.3) shappert ventilasyon tüpü takıldı. Ventilasyon tüpleri 2 (%9.1) hastaya anterosüperior, 3 (%13.6) hastaya anteroinferior, 17 (%77.3) hastaya orta-inferior lokalizasyona yerleştirildi. 9 (%40.9) hastada ventilasyon tüpü kendiliğinden atıldı. İki (%9.1) hastada perforasyon kalıcı oldu. 6 (%27.3) hastada rekürrens nedeniyle tekrardan tüp takıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P10

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale