Lingual Tiroid; Vaka Sunumu

Ayas K., Çengel S., Ünal Ö., Şenkal A.

Ektopik tiroid embiryogenez sırasında tiroid bezinin dil kökünden trakea önüne göçü sırasında olan aksaklık sonrası ortaya çıkmaktadır. Foramen sekumdan tiroid istmusuna kadar her yerde olabileceği gibi en sık dil kökünde görülmektedir (%90). Lingual tiroidin histolojik olarak prevalansı literatürde % 10’larda olmasına rağmen klinikte karşımıza çıkma prevalansı 1/100 000 olarak bildirilmiştir. Kadınlarda daha sık görülür ve çoğunlukla eutiroiddir. Genelde asemptomatik olmasına rağmen büyüklüğü ile orantılı olarak disfoni, disfaji, solunum sıkıntısı, boğazda yabancı cisim hissi gibi şikayetlere neden olabilmektedir. Bu durumda lingual tiroidin tedavisi gündeme gelmektedir. Tedavi seçenekleri; tiroid supresyosyonu, I-131 ablasyonu ve cerrahi eksizyondur. Tedavideki en önemli sorun hastaların çoğunluğunda (%70-100) tek fonksiyon gören tiroid dokusunun lingual tiroid dokusu olmasıdır. 33 yaşında kadın hasta iki aydır olan yutma güçlüğü, nefes darlığı şikayetleri ile başvurdu. Başvuru öncesinde çekilmiş olan BT ve MRG tetkiklerinde dil kökünde yerleşmiş 2,5x2,5 cm boyutlarında kitle mevcuttu. Fizik muayenesinde dil kökünde normal mukozayla kaplı kitle tespit edildi. Yapılan tiroid sintigrafisinde kitlenin tiroid dokusuyla uyumlu olduğu ve normal yerinde tiroid bezinin izlenmediği görüldü ve tiroid USG’siylede desteklendi. Bunun üzerine endokrinoloji bölümüne danışılarak supresyon amaçlı iki aylık levotiroksin tedavisi başlandı. Tedavi sonrası hastanın şikayetlerinde azalma olmaması ve kontrol BT’lerinde küçülme olmaması nedeniyle cerrahi yapıldı. Kitleye transhiyoid yaklaşımla ulaşıldı ve öncesinde trakeotomi açıldı. Tedavi sonrasında herhangi bir komplikasyon gelişmeyen hasta dekanüle edilerek ve tiroid replasman tedavisi başlanarak taburcu edildi.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P12

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale