Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Major Tükrük Bezi Tümörlerinde Klinik Deneyimimiz: Retroprospektif Analiz
 

Major Tükrük Bezi Tümörlerinde Klinik Deneyimimiz: Retroprospektif Analiz

Ağırdır B., Güney K., Derin A., Bozkuş A.

Tükrük bezi neoplazmları tüm neoplazmlar arasında % 2’den daha az oranda gözlenmektedir. En sık tutlan tükrük bezi parotistir; daha az oranda da submandibular, sublingual ve minor tükrük bezlerinde ortaya çıkar. Malign ve benign tükrük bezi neoplazmları değişik pek çok histopatolojik alt tipte ortaya çıkabilmektedir. Tükrük bezi tümörlerinin tedavileri, klinik, radyolojik araştırma ve ince iğne aspirasyon biyopsisi sonuçlarına göre planlanmaktadır. İnce iğne aspirasyon biyopsisinin güvenilirliği ile ilgili yapılmış daha önceki çalışmalarda bu tekniğin az komplikasyonlu ve yüksek sensitivite ve spesifite oranlarına sahip olduğu bildirilmiştir. Biz 1999-2005 yılları arasında kliniğimize müracaat eden 68 parotis kitleli hastanın verilerini retroprospektif olarak inceledik ve bu hastalarla ilgili demografik verileri, tanı ve tedavi protokollerimizi değerlendirdik. Preoperatif tanı amacıyla kullandığımız İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin malign ve benign hastalıklarda sensitivite ve spesifite oranlarını, negatif ve pozitif prediktif değerlerini ve toplam etkiliğini literatür verileri eşliğinde tartıştık. Bu değerlendirmeler ışığında İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin yüksek derecede sensitivite ve spesifiteye sahip bir tanı yöntemi olarak değerli olduğu sonucuna vardık.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P16

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale