Primer Mandibula Tümörleri

Köybaşıoğlu A., Yüksel A., İnal E., Kızıl Y., Dinç E., Tutar H.

Mandibula tümörleri primer veya ekstramandibuler kökenli olabilir. Mandibula sıklıkla oral kavite tümörlerince invazyona uğramakta, primer tümörlerine ise daha az rastlanmaktadır. Bu nedenle primer mandibula tümörleri ile ilgili vaka serileri ve yayınlar sınırlıdır. Bu çalışmada 1990-2005 yılları arasında kliniğimizde tedavi edilen primer mandibula tümörlü hastalar retrospektif olarak incelenmiş ve kayıtlarına ulaşılan 28 hasta tartışılmıştır. Hastaların 16’sı kadın 12’si erkekti. Tümörlerin 9’u (%32.1) malign,19’u (% 67,9) benigndi. En sık rastlanan benign tümör 5 hastada görülen ameloblastomdu. Malign tümörler oldukça heterojen bir gruptu ve 9 farklı histopatolojik tanı mevcuttu. Hastaların klinik özellikleri , uygulanan tedaviler ve klinik tecrübelerimiz literatür eşliğinde tartışıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P18

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale