Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Fasial Sinir Schwannoması: Olgu Sunumu
 

Fasial Sinir Schwannoması: Olgu Sunumu

Şanlı A., Öztürk R., Bozbuğa M., Sarısoy A., Ayduran E.

Schwannomlar sinir kılıfı orjinli, benign, kapsüllü ve iyi sınırlı neoplasmlardır. Fasial sinirden ender olarak kaynaklanırlar. Timpanik ve vertikal segmentler ile genikulat ganglion, fasial schwannomun en sık kaynaklandığı bölümlerdir. Klinik prezentasyon, kitlenin yerleşim yerine göre değişkenlik gösterir. Bu makalede fasial sinir timpanik segmentinden kaynaklanan schwannom vakası sunulmuştur. 33 yaşındaki bayan hasta polikliniğimize sol kulak akıntısı, sol periferik fasial paralizi ve sol kulakta total işitme kaybıyla başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda orta kulak boşluğunu tamamen dolduran, temporal kemiği erode eden, dura, kavernöz sinüs ve karotisi ekspanse etmiş kitle mevcuttu. Temporal rezeksiyonla kitle total olarak eksize edildi. Patoloji sonucu schwannom olarak rapor edildi. 15 aylık takiplerinde hastada rekürrens gözlenmedi. Ender olarak rastlanması nedeniyle bu vaka, klinik prezentasyonu, radyolojik bulguları, teşhis ve tedavi yöntemleriyle literatür bilgileri ışığında tartışıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P19

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale