Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Nazal Poliplerdeki Epitelyal Hücre Proliferasyonu İle Bilgisayarlı Tomografi Skorlarının Karşılaştırılması
 

Nazal Poliplerdeki Epitelyal Hücre Proliferasyonu İle Bilgisayarlı Tomografi Skorlarının Karşılaştırılması

Şanlı A., Eken M., Aydın S., Tezer İ., Barışık Ö. N., Sarısoy A.

Nasal poliplerde, kronik inflamasyonla ilişkili epitelyal morfolojik değişiklikler (skuamöz metaplazi , sekretuar hiperplazi) epitelyal hücre proliferasyonundaki disregülasyonu akla getirmektedir. Biz çalışmamızda, 20 hastada Ki 67 monoklonal antikorları kullanarak nasal poliplerdeki hücre proliferasyonunu değerlendirdik. Cerrahi öncesi hastalara CT görüntüleme yapılarak Lund ve MacKay klasifikasyon yöntemine göre hastalıklarının derecesi skorlandı. Hastalığın derecesini belirlemek amacıyla nasal poliplerde, CT skorları ile mitotik aktivite arasında ilişki olup olmadığına dair karşılaştırma yapıldı. Parametreler arası ilişkileri değerlendirmek için Spearman’s korelasyon analizi uygulandı. Ki-67 ekspresyon oranları ile CT ölçümleri arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı korelasyon saptandı(r:0,693; p:0,01). CT skoru ve mitotik aktivite değerleri arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı korelasyonun mevcut olması bize, nazal poliplerdeki mitotik aktivite oranı arttıkça, gerek polip hacmi artışına bağlı gerekse paranazal sinüs ostiumlarında obstrüksiyona neden olarak BT bulgularında opasiteye yol açtığını göstermiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P20

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale