Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Primer Trakeal Malign Melanoma (Olgu Sunumu)
 

Primer Trakeal Malign Melanoma (Olgu Sunumu)

Candan H., Güngör A., Cıncık H., Çekin E., Doğru S.

Trakeal malign melanomlar oldukça nadir görülürler. Sıklıkla metastaz yapan bu maligniteler agresif bir biyolojik davranış gösterirler. Olgumuz 22 yaşında erkek olup kliniğimize nefes almada zorluk ve ses kısıklığı şikayeti ile müracaat etti. Endoskopla yapılan laringoskopisinde subglottik bölgede inspirasyon ve ekspirasyonda hareketli, trakeayı kapatacak büyüklükte kitle tespit edildi. Bilgisayarlı tomografisinde (BT) subglottik yerleşimli trakea lümenini tıkayan, düzgün sınırlı, solid, hetorojen kontrast tutan kitle lezyonu görüldü. Hem boyun muayenesinde hem de BT’sinde boyunda lenfadenopatinin olmadığı tespit edildi. Operasyonda kitlenin ince bir sapla trakea arka duvarına bağlı olduğu gözlendi ve sapı etrafındaki yaklaşık 5 mm.lik sağlıklı mukoza ile birlikte kitle çıkarıldı. Diseksiyonun histopatolojik incelenmesi sonucunda “nodüler tip malign melanom” olduğu ve cerrahi sınırlara yayılımın olmadığı görüldü. Postoperatif 12 aylık takiplerinde halen nüks ya da rekürrens saptanmadı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P21

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale