Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Bilateral Nostril Stenozu (Olgu Sunumu)
 

Bilateral Nostril Stenozu (Olgu Sunumu)

Poyrazoğlu E., Güngör A., Doğru S., Güven M., Çekin E.

Nostril stenozu, oldukça nadir görülen bir nazal obstrüksiyon nedenidir. Etyolojisinde birçok faktör rol oynamasına rağmen, anjiomların elektrokoagülasyonu, cilt tümörlerinin eksizyonu, kimyasal koterizasyon veya uzamış nazal tamponlama gibi iatrojenik faktörler en önemli sebeplerdir. Cerrahi tedavisi için birçok teknik önerilmiştir. Bu metotların ana amacı fibrotik dokuları eksize etmek ve adhezyonları serbestleştirmektir. Tekrar stenoz oluşmasını önlemek amacı ile operasyon alanında ortaya çıkan defektler cilt veya uygun materyalle kapatılmalı ve gerektiğinde endonazal stent veya splintler kullanılmalıdır. Olgumuzda nostril stenozu epistaksis sonrası birkaç kez uygulanan anterior tampona bağlı ve bilateraldi. Her iki nostrilin tamamına yakını tıkalı idi. Z-plasti yapılarak tamir edilen olgumuzu literatür eşliğinde tartıştık ve skar dokusunun dikkatli olarak ayrılması sonrası uygulanan Z-plastinin uygulanabilir bir tedavi seçeneği olduğu sonucuna vardık.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P22

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale