Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Submandibuler Tükrük Bezi Ve Maksiller Sinüs Anjiosarkomu: İki Olgu Sunumu
 

Submandibuler Tükrük Bezi Ve Maksiller Sinüs Anjiosarkomu: İki Olgu Sunumu

Akın İ., Kuran G., Arslan M., Hücümenoğlu S., Coşkun N., Sonbay D.

Anjiosarkomlar (AS) vasküler endoteliyal hücrelerden köken alan çok nadir görülen malign neoplazmlardır. Baş-boyun malignensilerinin % 0,1’inden azını ve yumuşak doku sarkomlarının % 2’sini oluştururlar. Anjiosarkomların yaklaşık % 4’ü baş-boyun bölgesinde görülür. Bu makalede submandibular bez ve maksiller sinüsten gelişen iki olgu tartışılmıştır. Submandibuler AS’u şimdiye kadar literatürde yayınlanan üçüncü olgudur. Hastalar primer olarak cerrahi yöntemle tedavi edilmiştir. Her ikisi de postoperatif kemoradyoterapi almıştır. Literatür gözden geçirilerek AS’ların tedavi, prognoz ve histopatolojisi tartışılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P24

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale