Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Sfenoetmoid Bölgeye Renal Hücreli Karsinom Metastazı
 

Sfenoetmoid Bölgeye Renal Hücreli Karsinom Metastazı

Köybaşıoğlu A., Uslu S., Kızıl Y., Aydil U., Tatlı H., Akyıldız İ.

Paranazal sinüslere metastaz oldukça nadir bir klinik durumdur. En sık metastaz maksiller sinüslere, takiben sfenoid ve etmoid sinüslere en az da frontal sinüslere olmaktadır. Metastazlarda genellikle tek sinüste tutulum olmakta, birden fazla sinüs tutulumu hastaların 1/4’ünden azında görülmektedir. En sık metastaz renal kökenli olup, bunu akciğer, tiroid ve meme takip etmektedir. Bu vaka sunumunda 2001 yılında sol renal hücreli karsinom nedeniyle opere edilen, operasyondan 2,5 yıl sonra alında ağrı şikayeti ile başvuran ve sfenoetmoid bölgeye renal hücreli karsinoma metastazı belirlenerek önce radyoterapi ve yanıt alınamaması üzerine cerrahi tedavi uygulanan 51 yaşındaki erkek hasta rapor edilmiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P25

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale