Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Oroantral Fistülün Klinik Prevalansı Ve Fistül Riskinin Belirlenmesinde Bt’nin Yeri
 

Oroantral Fistülün Klinik Prevalansı Ve Fistül Riskinin Belirlenmesinde Bt’nin Yeri

Yavuzer A., Midilli R., Savaş R., Dündar N., Uysal A.

Amaç: Oroantral fistülün klinik prevalansının ve BT’de maksiller sinüs ile ilişkili diş oranının retrospektif olarak hesaplanıp karşılaştırılarak BT’nin fistül riskini belirlemedeki rolünün saptanması Yöntem: Prone pozisyonda, baş hiperekstansiyonda, koronal pozisyonda, spiral BT tekniği (Siemens, Somatom) ile elde edilmiş 502 paranazal sinüs BT retrospektif olarak incelendi. Olguların alveolar ark gelişimini tamamlanmayabileceği için 16 yaş altındaki hastalar çalışmaya dahil edilmedi. BT’lerde üst cene posterıor diş kökleri ile maksiller sinüs arasında ilişki olup olmadığı irdelendi. Diğer yandan Ege Üniversitesi Dishekimligi Fakültesi, Agiz, Dis ve Cene Hastaliklari Cerrahisi Anabilim Dalı’nda retrospektif olarak oroantral fistül oluşabilecek olan bölgede yapılan diş çekimi uygulanan 2050 hastanın diş çekımlerının hemen sonrasında ortaya cıkan oroantral fistül oranı saptandı. çekim sonrasında lokalizasyon olarak oroantral fistül riski taşımayan üst çene dişlerine uygulanan çekimler ve tüm alt çeneye uygulanan çekimler çalışmaya dahil edilmedi. Bulgular: Radyolojik olarak olguların %7.2’sinde maksiller sinüslerin dişlerle ilişkili olduğu, klinik olarak olguların %5.3’ünde oroantral fistül geliştiği bulundu. Her iki cinsiyet arasında da oroantral fistülü ve riski açısından oran olarak farklılık mevcut idi.Tüm bulgular istatistiksel olarak değerlendirildi. Sonuç : Oroantral fistül belirli bir alana uygulana diş çekimi sonrasında ortaya sık çıkabilen bir durumdur. BTnin oroantral fistül riskini belirlemede belirgin rolü vardır.Ama pahalı hem de hastanın alacağı radyasyon açısından riskli bir tetkik olduğu da bilinmektedir. Bu komplikasyonu önceden belirlemek ve risk varsa hazırlıklı olunması açısından 1-2 kesitli, düşük radyasyon dozu içeren mini-BT tetkiklerinin yapılması hekime yardımcı olabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P26

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale