Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Parsiyel Larenjektomili Hastalarda Disfoni Değerlendirilmesi
 

Parsiyel Larenjektomili Hastalarda Disfoni Değerlendirilmesi

Kandoğan T., Şanal A., Özüer M.

Amaç Bu çalışmanın amacı kordektomi, frontolateral larenjektomi ve krikohyoidopeksi ameliyat tekniklerinin ses parametrelerine etkisinin prospektif olarak araştırılması ve karşılaştırılmasıdır. Çalışma planı ve Hastalar SSK İzmir Eğitim Hastanesi KBB Kliniğinde larinks kanseri nedeniyle kordektomi, frontolateral larenjektomi ve krikohyoidopeksi uygulanan tamamı erkek ve yaşları 48 ile 71 arasında değişen 56 hasta incelemeye alınmıştır. Yöntem Hastaların seslerinin subjektif değerlendirilmesinde RBH skorlamasından, aerodinamik değerlendirmesinde maksimum fonasyon süresi (MPT) ölçümünden ve objektif değerlendirmesinde de bilgisayarlı ses analizinden faydalanılmıştır. Disfoni şiddetinin hesaplanmasında DSI= 0.13xMPT+0.0053xF0(high)-0.26xI(low)-1.18x jitter(%)+12.4] (4) formülü kullanılmıştır. Bulgular Hastaların seslerinin subjektif (RBH) değerlendirmesinde, aralarında istatistiksel olarak anlamli bir fark saptanmadı. Bu 3 grubun DSI skorları arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. Hastalar içerisinde aritenoidektomi yapılanlar ayrı bir grup olarak incelendiği zaman aynı ameliyat uygulanan hastalar içerisinde aritenoidektominin DSI`ni arttırıcı bir etkisinin olmadığı izlendi. Sonuç Kordektomi, frontolateral larenjektomi ve krikohyoidopeksi ameliyatlarının sese olan etkilerinin karşılaştırmasında hiçbirinin foniatrik yönden diğerlerine üstün olmadığı kanısına varılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P28

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale