Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Orta Yüzde Konjenital Epidermoid Kist, Vaka Sunumu
 

Orta Yüzde Konjenital Epidermoid Kist, Vaka Sunumu

Külekçi M., Özdoğanoğlu T., Batıoğlu A., Karaaltın M.

Epidermoid kistlerle yüz bölgesinde sık karşılaşılmasına rağmen intraoral mukoza kaynaklı konjenital epidermal kistler nadirdir. Doğuştan sol üst dudak mukozal yüzde var olan ve giderek büyüyen şişlik nedeniyle bize başvuran 31 yaşındaki hastanın yapılan muaynesinde üst dudak mukozal yüzden başlayıp nazolabial sulkustan yukarı doğru uzanarak superior sınırı infraorbital bölgeye kadar ulaşan yumuşak, mobil kitle palpe edildi. Sol nazolabial sulkus silik, sol üst dudak laterale doğru itilmiş idi. Yapılan aksial ve koronal Paranazal Sinüs BT incelemesinde üst dudaktan sol nazolabial sulkusa doğru uzanan orbita medialinde alt rimde biten yaklaşık 4x2 cm ölçülerinde kapsüler periferik tarzda kontrast tutulumu gösteren ince kapsüllü, hipodens, kistik izlenimi veren lezyon izlendi. Komşu osseoz yapılar intakt idi. Genel anestezi altında gingivobukkal insizyon ve degloving yöntemi ile kitleye ulaşıldı ve kitle infraorbital sinirin medialinden eksize edildi. Patolojik tanı epidermoid kist olarak rapor edildi. Bu vaka gösteriyor ki fasial yerleşimli kitle lezyonların ayırıcı tanısında epidermoid kist unutulmamalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P29

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale