Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Büyüme Faktör. İle Zenginlş. Otolog Trombosit Konsantrs. İntraoperatif Kullanm. Yara İyileşmsn Etk. Üz. Klin. Deneyimz
 

Büyüme Faktör. İle Zenginlş. Otolog Trombosit Konsantrs. İntraoperatif Kullanm. Yara İyileşmsn Etk. Üz. Klin. Deneyimz

Çelikoyar M., Altundağ A.

Cerrahi işlemler sırasında yara iyileşmesini hızlandıracak materyallerin kullanımı uzun yıllardan beri yapılmaktadır. Yara iyileşmesi bir çok humoral faktörlerin ve beraberinde hücrelerin rol oynadığı bir süreçtir. Yapılan moleküler çalışmalarda TGF Beta(Değiştirici Büyüme Faktörü Beta) ve PDGF'nin (Trombosit Kaynaklı Büyüme Faktörü) iyileşmede esas rolü oynayan 2 ana molekül olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmalar ışığında büyüme faktörleri ile zenginleştirilmiş otolog trombosit konsantresinin fibrin yapıştırıcıya oranla yara iyileşmesinde daha etkili olduğu ortaya konmuştur. Yüz kozmetiği prosedürlerinde kullanılan otolog trombosit konsantresinin hastalarda operasyon sonrası kırışıklık, ödem ve tüm morbiditelerde azalma sağladığı saptanmıştır. Kliniğimizde uyguladığımız cerrahi girişimlerde kullandığımız büyüme faktörleri ile zenginleştirilmiş otolog trombosit konsantresinin etkileri bu çalışmada sunulmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P36

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale