Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » İntrakranial Otitis Media Komplikasyonları
 

İntrakranial Otitis Media Komplikasyonları

Gökçeer T., Naiboğlu B., Toros Zer S., Esen H., Yazıcı Z.A., Akkaynak A.

Otitis medianın intrakranial komplikasyonları nadir görülmesine rağmen mortalite riski nedeni ile önem arzeder. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Kulak Burun Boğaz Kliniğinde 01.08.2001-30.12.2004 tarihleri arasında otitis media nedeniyle intrakranial komplikasyon gelişen 10 hastanın kayıtlarını retrospektif olarak inceledik. Komplikasyon nedeni 9 hastada kronik otitis media, 1 hastada akut otitis media idi. 5 hastada birden fazla komplikasyon saptadık. Menejit 4, beyin absesi 4, Lateral sinüs trombozu 2, epidural ampiyem 2, ensefalit 2, otitik hidrosefali 1 hastada olmak üzere toplam 10 hastada 15 ayrı komplikason saptanmıştır. Klinik semptom ve bulgular teşhise götüren en önemli metod olmakla birlikte tüm hastalarda bilgisayarlı tomografi, BOS ve kan kültürü incelenmesi yapılmıştır. Bazı hastalarda magnetik resonans görüntülemesine ihtiyaç duyulmuştur. Tüm hastalara yüksek doz intravenöz antibiyoterapinin yanısıra akut otitis media sonucu komplikasyon gelişen ve beyin absesi nedeniyle ex olan 2 hasta hariç diğer 8 hastaya radikal mastoidektomi yapılmıştır. Beyin abseli 3 hasta ve epidural ampiyemli 2 hastaya otolojik girişimden önce erken dönemde nöroşirurijik girişim yapılırken, beyin abseli 1 hastada nöroşirurijik girişim radikal mastoidektomi esnasında yapılmıştır. LST teşhisi konulan 2 hastaya sinüs eksplorasyonu yapılmış, birinde internal jugular ven bağlanmasına gerek görülmüştür. 1 hastanın prognozu eksitus ile sonuçlamış, taburcu edilen 9 hastada nörolojik sekel görülmemiştir. Çalışmamızda otitis medianın intrakranial komplikasyonları semptom, bulgu, teşhis ve tedavi yöntemleri, literatür bilgileri eşliğinde tartışılmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P37

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale