Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Maksillofasial Travmalı Hastalara Yaklaşım Ve Sonuçlarımız
 

Maksillofasial Travmalı Hastalara Yaklaşım Ve Sonuçlarımız

Şan İ., Alataş N., İynen İ., Yetkin A., Korkmaz B.

2003-2004 tarihleri arasında çeşitli nedenlerle maksillo fasial travmaya uğrayan 34 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu çalışmaya ayaktan nazal fraktür redüksüyonları dahil edilmedi. Hastaların 7'si (%21.2) bayan, 26' sı (%78.8) erkekti, yaş ortalaması 26,7±11,7 idi. Hastaların 6'sı (%18.2)trafik kazası, 20'si (%60.6) künt travma, 7'sinde (%21.2) düşme sonucu oluşan yüz kemiklerinde kırık şikayetiyle başvurdu. Hastaların 8'inde (%23.5) izole mandibula kırığı, birinde (%2.9) mandibula ve maksillayı içeren kırık, 2'sinde (%5.8) mandibula + nasal kemik kırığı, 18' inde(%52.9) izole nazal fraktür, birinde (%2.9) izole zigoma fraktürü vardı. Mandibula kırıklarının 5'i (%15.2) korpusta, biri (%3) simfiste, 4'ü (%12.1) ramusta, birinde (%3) parçalı fraktür mevcuttu.. Maksillayı içeren kırık le-fort 3 tipi kırıktı. Nazal kemik kırıkları 14 (%42.4) hastada parçalı kırıktı. Zigoma kırığı deplase tek parçalı kırıktı. Hastaların 5'ine (%15.2) arcbar, 3'üne (%9.1) arcbar+plak, birine (%3) arcbar+plak +telleme, ikisine (%6.1) arcbar+telleme, 22 (%66.7) hastaya kapalı redüksiyon uygulandı. Hastaların hiçbirinde post-operatif dönemde komplikasyon gelişmedi.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P40

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale