Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kronik Otitli Hastalara Yaklaşım Ve Sonuçlar
 

Kronik Otitli Hastalara Yaklaşım Ve Sonuçlar

Şan İ., Alataş N., İynen İ., Yetkin A., Korkmaz B.

Çalışmaya 2002-2004 tarihleri arasında kliniğimize başvuran 84 hasta dahil edildi. Hastaların 44'ü bayan (52.4), 40 (%47,6) erkekti. Hastaların yaş ortalaması 27,7±14' idi. Hastaların 33'ünde (%39,3) santral perforasyon, 8'inde (%9.5) marjinal perforasyon, 30'unda (%35.7) kolesteatom, 7'sinde (%8.3) polip, 5'inde (%6) adheziv otit mevcuttu. Hastaların 28'inde (%33,3), kulakta akıntı şikayeti varken, 56'sında (%66,7) akıntı şikayeti yoktu. Hastaların 48'sine (%57,1) endaural yaklaşım uygulanırken, 36'sına (%42,9) postaurikuler yaklaşım uygulandı. Kemikcik sistem 48 hastada mevcuttu, Malleus 20 hastada yoktu, 7 hastada destrüktifti, İnkus 27 hastada yoktu, 7 hastada destrüktifti, stapes 35 hastada yoktu. Fasial kanalda 4 hastada dehisens mecvuttu. Bir hasta fasial paralizi + polipli kronik otitle başvurdu. 34 (%40.5) hastaya tip 1 timpanoplasti, 1 hastaya tip 2 timpanoplasti, 49 hastaya modifiye radikal mastoidektomi + timpanoplasti ameliyatı yapıldı. 80 (%95.2) hastada greft için fasia kullanıldı, 4 (%4.8) hastaya kıkırdak kullanıldı. Hastaların 73'ünde (%86.9) greft underlay teknikle yayılırken, 10'unda (%11.9) overlay teknik, birinde(%1.2) overunderlay teknik kullanıldı. Post-operatif dönemde 75 (%89.2) hastada greft epitelize oldu, 4 (%4.7)hastada adezyona uğradı, 5 (%6.1) hastada perforasyon gelişti. 70 (%83.3) hastaya revizyon cerrahisi gerekmezken, 14 (%16.7) hastaya revizyon cerrahisi uygulandı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P41

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale