Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Tonsillektomi Ve Adenoidektominin Çocuklarda Ses Parametreleri Üzerine Etkisi
 

Tonsillektomi Ve Adenoidektominin Çocuklarda Ses Parametreleri Üzerine Etkisi

Kemaloğlu Y., Yılmaz M., Bayazıt Y., Gündüz B., Ensari N.

Giriş: Vokal tract glottiste başlayıp dudakta son bulan ve konuşma üretiminde rezonatör görevi yapan önemli bir yapıdır. Bu rezonatör yapıda geçekleştiren cerrahi müdahaleler konuşma karakteristiğinde değişiklere yol açabilir. Bu çalışmanın amacı tonsillektomi ve/veya adenoidektomi sonrası ses parametrelerinde olan değişikleri incelemektir. Materyal-Metod: Çalışmaya KBB hekimlerince muayene edilerek ameliyat endikasyonu konan 18 çocuk dahil edilmiştir. Uygun kayıt ortamlarında çocuklardan en az 4 sn süre ile ‘a’ vokali dudak mikrofon arası 10 cm olacak şekilde ayarlanarak Shure SM 58 marka mikrofon ile ameliyat öncesi ve ameliyattan 4 hafta sonra kayıt edilmiştir. Yapılan kayıtlar CSL 4300B model ses analiz sistemi ile incelenmiştir. Fundemental frekans (Fo), F1,F2 formant frekansları, absolüt jitter,jitter percent, shimmer,shimmer percent,NHR ses parametreleri incelenmiştir Sonuç: Çocuklarda ameliyat öncesi ve sonrasında Fundemental frekans (Fo), F1,F2 formant frekansları, absolüt jitter,jitter percent, shimmer,shimmer percent,NHR ses parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.F3 formant frekansında ameliyat sonrasında ameliyat öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı bir azalma görülmüştür. Yorum: Bu ön çalışmada elde edilen sonuçlar uygun şekilde yapılan adeno-tonsillektomi ameliyatlarının çocukların ses kalitesi üzerine sınırlı etkisi olduğunu ve bu açıdan güvenle yapılabileceğini göstermiştir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P42

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale