Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Frontoetmoid Osteomlarda Endoskopik Cerrahi
 

Frontoetmoid Osteomlarda Endoskopik Cerrahi

Karcı B., Midilli R., Bilgen C., Eren E.

Paranasal sinus osteomlarının tedavisinde endoskobik cerrahi bir çok avantaj sunmaktadır. Bu çalışmada frontoetmoid osteomların endoskobik olarak guj-çekiç tekniği kullanılarak çıkarılması sonuçları değerlendirilmiştir. 8 frontoetmoid osteomlu hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Tümünde frontal bölgede ağrı yakınması olan bu hastalar endoskobik olarak guj ve çekiç tekniği ile opere edildi.Tüm hastalarda osteom tamemen çıkarılabildi. İntraoperatif olarak sadece bir hastada BOS akıntısı saptanmıştır. Defekt orta konkadan alınan yumuşak doku grefti ve fibrin glue ile endoskop kullanılarak başarı ile kapatıldı. Endoskobik kontroller 2. ayda, BT ler 6. ayda çekildi. Hastaların kotrollerinde tümünde normal epitalizasyon izlendi ve reziduel lezyon saptanmadı. Hastalar ortalama 34 aylık takipten sonra hastalıksız olarak kabul edildi. Osteomlar endoskobik olarak guj ve çekiç tekniğiyle de çıkarılabilir. Guj ve çekiç tekniği ile BOS rinoresi endoskobik turlama tekniğinden daha yüksekmiş gibi gözükmesine rağmen defektin endoskobik tamiri başarılı olarak gerçekleştirilebilmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P43

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale