Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Alerjik Rinit Hastalarında Bronş Hiperreaktivitesi
 

Alerjik Rinit Hastalarında Bronş Hiperreaktivitesi

Topuz B., Ardıç N., Kara C., Çubukçu S., Kocagözoğlu B., Kadıköylü S.

AMAÇ: Bronşial hiperreaktivite astımın temel patofizyolojik özelliğidir ve bronş hiperreaktivitesi olan hastaların astım gelişimi için yüksek risk taşıdıkları düşünülmektedir. Bu çalışmada amaç, alerjik rinit tanısı alan ve astım anamnezi vermeyen hastalardaki bronş hiperreaktivitesi oranlarını bulmaktır. MATERYAL-METOD: Polikliniğimize rinit şikayetleri ile gelen hastalardan anamnez ve fizik muayene ile alerjik rinit ön tanısı konulanlara cilt prik testi uygulandı. Prik testinin yetersiz kaldığı hastalarda ek olarak nazal smear, total ve spesifik IgE testleri yapılarak tanı konuldu. Rinit kliniği olan tüm hastalara metakolin Bronş Provokasyon Testi (BPT) planlandı. Metakolin BPT için kontrendike hastalığı olan hastalar (Astım, kardiovasküler hastalık, epilepsi, hipo-ve hipertroidi) çalışma dışı bırakıldı. Hastalar astım semptomları açısından bir anamnez formu ile sorgulandı. Astım kliniği olan hastalar Göğüs Hastalıklarına konsulte edildi ve astım tanısı alanlar çalışma dışı bırakıldı.Metakolin BPT başlangıcında yapılan Solunum Fonksiyon Testi (SFT)’nde FEV1<%80 olanlar çalışma dışı bırakıldı. Metakolin BPT; bazal SFT, level 1’de serum fizyolojik ve dozimetre ile artan dozlarda verilen metakolin solüsyonu ile toplam 6 level olarak yapıldı. FEV1 değerin’de %20 azalma elde edilen hastalar bronşial hiperreaktif olarak kabul edildi. BULGULAR 113 hastaya (43 erkek, 70 kadın; yaş ort. 27,5) metakolin BPT yapıldı.12 hasta (3 erkek, 9 kadın; yaş ort.28,6 ) non-alerjik rinit tanısı ile kontrol grubunu, 101 hasta (40 erkek, 61 kadın; yaş ort. 27,3) ise alerjik rinit grubunu oluşturdu. Kontrol grubunda 2 (%16,6) hastada bronşial hiperrektivite saptandı. Çalışma grubunda 26 hastada (%25,7) bronşial hiperreaktivite saptandı. SONUÇ: Bu çalışmanın bulgularına göre alerjik rinit hastalarında bronşial reaktivite görülme sıklığı, non-alerjik rinit hastalarına göre daha sıktır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P44

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale