Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kobaylarda Radyofrekans Ve Etanolün Dil Kökündeki Etkiler. Mr İle Radyolojik Olarak Değerlend.
 

Kobaylarda Radyofrekans Ve Etanolün Dil Kökündeki Etkiler. Mr İle Radyolojik Olarak Değerlend.

Özel A., Turgut S., Çakır B. Ö., Ercan İ., Başak M., Civelek Ş., Kalkavan C.Ş.

Sıcaklık kontrollü radyofrekans ile doku küçültülmesi operasyonu, son yıllarda özellikle obstrüktif sleep apne sendromu (OSAS) tedavisinde önemli bir yer almaktadır. Çeşitli merkezlerde yapılan çalışmalarda değişik sonuçlar ortaya çıkmıştır ki, başarı oranları da genelde düşük olarak bulunmuştur. Başarı oranı girişimin tekrarlanması ile artabilmektedir. Doku ablasyonuna yönelik çalışmalardan biri de özellikle karaciğer tümörlerinde ablasyon yöntemi olarak kullanılan etanol ile yapılmıştır. Yapılan araştırmada çeşitli oranlardaki etanol deneysel olarak dil köküne verilmiş ve %70’lik etanol ile maksimum başarı elde edilmiştir. Çalışmamızda anestezi sonrasında 3 gruba ayrılan 4’er kobayın dil kökü çapı sagital planda Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ile ölçüldü. Daha sonra 1. grupta dil küküne bipolar sıcaklık kontrollü radyofrekans (Celon®) ile 14W 4 saniye süre ile uygulama yapıldı. İkinci grupta kobayların dil köküne 0,2 cc %70 alkol enjekte edildi. Üçüncü gruptaki kobayların dil köküne 0,1 cc %70 alkol enjeksiyonundan 5 dakika sonra 14 W 4 saniye süre Celon ile radyofrekans uygulaması yapıldı. Kobayların dil kökü 6 hafta sonunda sagital planda MRG ile tekrar değerlendirilerek ölçümler yapıldı. Bu yolla dil kökünde etanol ve bipolar radyofrekansın tek başına olan etkilerinin yanında beraber kullanımları sonucunda dokuda tespit edilen küçülme miktarları karşılaştırıldı.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P45

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale